Quantcast
Channel: WaarMaarRaar.nl - RSS-feed van alle WMR blogs
Browsing All 18691 Browse Latest View Live
Mark channel Not-Safe-For-Work? cancel confirm NSFW Votes: (0 votes)
Are you the publisher? Claim or contact us about this channel.
0

Goedefijnezaterdagsesmorgens

0
0


de spin


Verwonderlijk volg ik '
het werk van een spin.
De haarfijne draadjes,
aan het begin.

Als een hangmat,
tussen paal en boom.
Zit middenin,
het web ' erg mooi.

Zelf zit de spin verscholen,
onder het blad van de bomen.
Wachten op zijn prooi,
een vlieg die erin vloog.

Als een speer loopt de spin,
over zijn web.
Een hele klim,
er ontstaat een gevecht.

De vlieg legt het loodje,
de spin trekt zich terug.
Wachtend op het volgende broodje,
van diers ongelukkige vlucht.

Goedegesmorgens na weder een spookachtige spooknacht..
In de loop van de ochtend gaan we met de caravan een plezierritje maken over de markt.
Er zijn maar liefst drie viskramen dus dat wordt smikkelen en smullen..
Het wordt vandaag warm dus geniet ervan
Straks de kippies
Vierpootjes hebben al
en ik????????
KOFFIE

fijne dag
blijf blij
denk aan ons

Top 5 van: 09-09-2011

Europol verdenkt man van alle Ikea-incidenten

0
0
DEN HAAG - De lichte explosieven die de afgelopen maanden bij diverse vestigingen van meubelbedrijf Ikea zijn afgegaan of aangetroffen, zijn vermoedelijk allemaal geplaatst door dezelfde man.
.
.
.
.
KLIK HIER VOOR NU.NL

Google me

0
0
Deze onderstaande film gaat over een man die op het internet is gaan zoeken naar zichzelf, en daar nog veel meer naamgenoten vond.

Best een hele interessante film
Hebben jullie ook wel eens naar je eigen naam gezocht en gedacht of de andere naamgenoten wat gemeen hadden?

Ik ga het een keertje uitproberen.

Leuk he een Puppy

Gerecht Oostwaard

0
0
Offtopic:
Een leuk stuk tekst over de Zuylens Oostwaards en weet ik veel wat allemaal707 Gerecht Zuilen en Swesereng, gerecht Oostwaard, de gemeente Zuilen en de gemeenschapsraad voor Zuilen

1. Inleiding

1.1. Het verleden van Zuilen c.s

Een algemene geschiedenis van Zuilen c.s. is enige jaren geleden verschenen van de hand van de gemeentearchivaris van Utrecht. Ik acht mij dan ook ontslagen van de plicht een uitgebreid betoog te houden over de historie van deze voormalige heerlijkheid en gemeente en zal mij daarom tot de hoofdzaken beperken.
Toen de Romeinen zich vanaf de 3e eeuw terugtrokken uit deze noordelijke gebieden, namen de Friezen geleidelijk hun plaatsen in. Rond 700 woonde in Swesen of Suecsnon, de latere Swesereng, de Friese edelman Wursing op een strook land langs de Vecht. De Friese koning Radbod kon zich tot 718 handhaven in de Vechtstreek. Na het overlijden van de kleinzoon van Wursing, Liudger of St.Ludgerus, schonk hij zijn voorvaderlijke goederen aan de abdij Werden bij Essen (Dld.).

Na eeuwen van ongestoorde agrarische rust dook dit gedeelte van het Sticht in de 13e eeuw weer op in de geschiedenis als Zuilen; de naam is ontleend aan de naam van het adellijke geslacht Van Zuilen (oorspronkelijk Sulen), dat afkomstig was uit de buurt van Kleef. De "Van Zuijlens" waren hereboeren, die zich vooral bezighielden met landontginningen en inpolderingen van moerassen. De heerlijkheid Zuilen en Swesereng behoorde inmiddels ten dele aan de bisschop van Utrecht, ten dele aan de abt van Oostbroek. De bewoners konden toen al ruimschoots profiteren van Utrecht als naburige handelsplaats. De Vecht kon door de grote schepen van de Noordduitse Hanzekooplieden bevaren worden tot Maarssen, waar de ladingen overgestort werden in kleinere scheepjes, die naar Utrecht voeren.

Voor 1256 bouwde de hoofdtak van de Van Zuijlens een kasteel aan de Vecht, een allodiaal bezit. Tot het bezit van de Heren van Zuijlen behoorden gebieden op de oostelijke oever, in erfpacht van de abdij van Oostbroek en enige gebieden ten oosten van de stad Utrecht in de buurt van de tegenwoordige Uithof. In 1446, toen de voornoemde hoofdtak was uitgestorven en het kasteel was verwoest door Utrechters tijdens de Hoekse en Kabeljouwse twisten, werd de heerlijkheid door bisschop Frederik van Blankenheim en de abt tot een vast erfleen geschonken aan Frank van Borssele, heer van Veere. Daarna was de heerlijkheid gedurende enkele eeuwen in handen van leden van de families Van Borssele, Van Rennenberg en Lalaing.

Rond 1525 werd het kasteel herbouwd bij de "kleine doch bevallig gelegene plaats, een der bekoorlijkste Vechtdorpen, omgeven door schone buitenplaatsen en wandeldreven", zoals Van der Aa later in zijn Aardrijkskundig Woordenboek optekende. In 1665 kwam het slot in handen van de familie Van Tuyll van Serooskerken. Kort daarvoor, in 1654, was in het dorp een kerkje gebouwd met een zeskantig torentje. Het bebouwingsgebied van Zuilen ontwikkelde zich langs de Vecht en de Daalsedijk, de oudste verbinding met Maarssen. Na watersnoden werden ter beveiliging wegen opgehoogd en "terpen" gebouwd, zodat er steeds nieuw te gebruiken land bijkwam. De oudste straatjes lagen daar, waar nu het Zuilense Laantje en de Geraniumstraat gesitueerd zijn. Eind 17e eeuw was Zuilen een rijk agrarisch gebied.

Zoals overal bracht het verblijf van de Franse troepen na 1795 een ware ommekeer teweeg. Materieel had Zuilen amper te lijden, maar het Ancien Regime werd bestuurlijk geheel overboord gegooid. In 1810 kregen Zuilen en Swesereng een maire en een adjoint municipal aan het hoofd, terwijl er een conceil municipal van tien leden werd ingesteld. Bij Décret Impérial werden de gerechten Zuilen/Swesereng en Oostwaard bovendien tot een mairie samengevoegd. Het einde van de Franse tijd in 1813 had geen onmiddellijke invloed op het plaatselijke bestuur, alleen heette de maire voortaan burgemeester. In het staatsbestel ontstond de gemeente Zuilen.
De grondwet van 1848 en de daaruit voortvloeiende gemeentewet van 29 juni 1851 stelden de Raad aan het hoofd van de gemeente. Het bestuur ging bestaan uit een Gemeenteraad van 7 personen, een College van Burgemeester en Wethouders en een burgemeester.

Aan het eind van de 19e eeuw werd een aanzet gemaakt tot de groei van het plattelandsdorpje. In 1892 werd het Merwedekanaal opengesteld, dat de Utrechtse regio een verbeterde toegang tot de binnenvaarwegen schonk. De stad Utrecht en haar naaste omgeving werden in toenemende mate een knooppunt van wegen en water. Ook de spoorwegen vergrootten de toegankelijkheid van Zuilen. Tot dan toe "hield de wereld op" bij de spoorwegovergang aan de Amsterdamsestraatweg. Verbinding van Utrecht met Zuilen was er nauwelijks. Om (Oud-) Zuilen te bereiken moest men gebruik maken van paard-en-wagen of een bootje, dat enige malen per week voer. In de meeste gevallen liep men.

Het grote middel van bestaan in Zuilen was voor velen-naast de landbouw-arbeid op een van de zeven pannenfabrieken, de steenovens of de borstelfabriek. In 1910 telde Zuilen ruim 1100 inwoners. De grote ontwikkeling was in aantocht, niet in het minst omdat er-zoals boven beschreven-grote aanvoerwegen ontstonden. In 1912 besloot de N.V. Werkspoor te Amsterdam tot vestiging van een Wagon- en Bruggenfabriek in Zuilen, en in 1913 kon een aanvang worden gemaakt met het in orde maken van de terreinen voor de bouw van deze fabriek. Dit was het begin van een soort invasie van arbeidskrachten in Zuilen.

In 1901 was J.M. de Muinck Keizer een staalgieterij begonnen in de omgeving van Groningen, doch door verschillende omstandigheden werd in 1913 besloten deze over te plaatsen naar Zuilen. Door deze groei van Zuilen met het woningcomplex Elinkwijk en de daaropvolgende uitbreidingen van de gemeente tot vele malen de oorspronkelijke omvang, ontstond een nieuwe fase in de geschiedenis van het dorpje, dat opeens grote vormen had aangenomen. In 1930 telde Zuilen 8632, in 1940 18255 en in 1950 23620 inwoners.

Ook Utrecht groeide over zijn grenzen heen. Op het grondgebied van Jutphaas ontstond Hoograven, op dat van Maartensdijk Tuindorp. Ondanks het hechte gemeenschapsgevoel was "Nieuw-Zuilen" een onderdeel van het stadse Utrecht. In 1906 werd voor het eerst gesproken over een herindeling van de gemeentegrenzen; pas in 1954 zou deze haar beslag krijgen. Zuilen als gemeente moest verdwijnen, enige jaren na de herdenking van haar 1200-jarig bestaan. "Oud-Zuilen" ging naar de gemeente Maarssen, "Nieuw-Zuilen" werd opgenomen door Utrecht. De staatscommissie onder leiding van prof. dr. J.E. de Quay hield rekening met de Zuilense gemeenschapsgeest en stelde tegelijk met de opheffing van de gemeente op 1 januari 1954 de "Gemeenschapsraad voor Zuilen" in. De Raad bestond uit 21 leden en vier commissies van ieder vijf leden (sociale zorg, onderwijs/algemene zaken, volkshuisvesting en culturele zaken). Er werd al spoedig hef tig gediscussieerd met het gemeentebestuur van "Groot-Utrecht" over d e bevoegdheden van de Gemeenschapsraad en de daarmee samenhangende financiële kwesties. Eigenlijk is men daar nooit uitgekomen. De Gemeenschapsraad dichtte zichzelf begrijpelijkerwijs de nodige bevoegdheden toe (het bestaansrecht!), maar het Utrechtse gemeentebestuur trachtte vanaf het begin de Raad te "remmen", om zoveel mogelijk zelf in handen te houden. Ook bij het publiek ontbrak vaak belangstelling en wellicht had men de wijkgedachte wat overschat. Het bleek niet mogelijk van bovenaf kunstmatig de wijkgedachte tot een inspirerende werkelijkheid te maken. Het enige, dat na 1964-het jaar van de opheffing van de Gemeenschapsraad-van het echte Zuilen overbleef, was de mogelijkheid voor de Burgerlijke Stand te trouwen in het voormalige gemeentehuis.

1.2. De archieven van Zuilen c.s

1.3. Literatuur

2. Inventaris

3. Bijlagen
laatste wijziging 21-01-2010
, 2.810 beschreven archiefstukken

Kwantum

0
0
Ik ben aagenomen bij de Kwantum!
30 uur in de week, begin in Oktober! jippie

Cyanide amp; Happiness

301 redirect

0
0
kun je met een 301 redirect een heel domein redirecten (ook alle "onderliggende" subpagina's) of moet je voor iedere webpagina een 301 redirect maken naar de pagina waar je het heen wilt hebben?

dus:
www.voorbeeld.nl
www.voorbeeld.nl/subpagina

gaan met een 301 redirect (van homepagina) naar

voorbeeld.nl
voorbeeld.nl/subpagina

of moet je ook nog een 301 redirect maken voor www.voorbeeld.nl/subpagina om die naar voorbeeld.nl/subpagina te krijgen?

anybody knows?


Twee honden

0
0
Twee honden
Een Dobermann en een Pittbull liggen samen bij de dierenarts op hun beurt te wachten. Op een bepaald moment vraagt de Bull: "Waarom ben jij hier?"
De Dobermann kijkt bedroefd als hij vertelt: "Ik lag rustig in de keuken te slapen, toen de baas midden in de nacht spiernaakt naar beneden kwam en voorover de koelkast in duikt. Ik schrik wakker en ja, ik ben een waakhond dus ik beet, zo zijn ballen van zijn kont... Nu laten ze me inslapen." Er volgt een ijzige stilte en na een tijdje vraagt de Dobermann: "En jij?"
De Pittbull zucht diep en begint zijn verhaal: "Eigenlijk een beetje voor hetzelfde. Ik lig rustig in de keuken te slapen, toen het vrouwtje spiernaakt voorovergebogen in de koelkast stond. Ik schrik wakker en ja, ik ben een mannetje dus ik heb haar een beurt gegeven."
"Laten ze jou ook inslapen?"
"Nee, mijn nageltjes worden geknipt."

Volg je geld

0
0
En zie gelijk uit welk land je geld vandaan komt
En hoe meer mensen het gebruiken kun je op gegeven moment zien waar het naar toe gaat, waar het vandaan komt of wat dan ook

Nu pas een €10,- in gevoerd, en die schijnt uit Oostenrijk te komen.

http://nl.eurobilltracker.com/

Zon terras en????????

In de war

0
0
Ik ben helemaal in de war door en droom.
het was zo echt, zo pijnlijk.
maar wel raar
een korte samenvattng:

23 december de dag waarop ik kerstvakantie krijg.
ik moest alleen nog oversteken en de broeksweg over en dan was ik thuis.
ik wachte voor het stoplicht het sprong op groen dus ik ging weer fietsen en toen werd ik aangereden.
ik had ongelooflijk veel pijn in m'n rug en in m'n been en m'n hele onderlichaam tintelde.
toen ik in het ziekenhuis was werd ik geopereerd aan m'n rug en aan m'n been.
ik raakte in een coma (waarom weet ik niet) maar hoorde wel alles.
ik hoorde m'n moeder huilen en m'n vader trooste haar met de woorden het gaat allemaal goed komen.
m'n vrienden kwamen langs maar zeiden niets.
en er was een jongen die iedere dag kwam gitaar spelen bij m'n bed, de muziek die hij maakte was prachtig.
toen ik uit de coma werd gehaald/bijkwam ware er allemaal mensen van wie ik hou en die jongen met de gitaar.
hij kwam nog steeds iedere dag langs maar ik kon zijn gezicht niet zien, hij kwam me zo bekend voor maar ik weet niet precies wie het is.
toen ik naar huis mocht zei de jongen ik zal je laten zien wie ik ben....

en op dat moment werd ik wakker

nu bezig met een biologie verslag maken over de groei van tuinkers

vanmiddag met de hele familie naar m'n opa en oma, verjaardag vieren van opa en daar barbequeën als het goed weer is
en zondag wordt een niets doen dagje denk ik.

doedelsss

Blunder

0
0
Stefsel had een mooie blunder gisteravond bij een borrel Er was zo'n serveerster van 1.20 meter (ok, misschien was ze 1.50m, maar ze was écht klein!) die aan Stefsel (1.85m) een hapje aanbood:
Serveerster: kan ik u dit aanbieden?
Stefsel: ja dankje, ik moet er nog van groeien..
Ik;

Is dit de toekomst??

profielwerkstuk (hulp gevraagd)

0
0
Jaja, eindexamenjaar,, en dan moet er natuurlijk een profielwerkstuk ingeleverd worden, met het bekende zelf onderzoek doen.

Nu ben ik daar al aan begonnen en heb ik, samen met mijn pws-partner, een enquete opgesteld waarvan we de resultaten gaan verwerken in ons pws.

Natuurlijk kon ik jullie niet overslaan, dus wil ik vragen of jullie me willen helpen.

Natuurlijk door de enquete zelf ins te vullen, maar ik zou jullie ook willen vragen om hem met zoveel mogelijk mensen te delen, hoe meer resultaten hoe beter het beeld dat we krijgen.

Natuurlijk moet ik de link niet vergeten

de enquete

Het onderwerp van het profielwerkstuk is trouwens: "Legalisering van softdrugs en de economische gevolgen hiervan."

In andere woorden, wat gebeurt er met de economie als softdrugs zoals hasj en wiet legaal worden gemaakt.

Alvast heel erg bedankt als je hem invult!! en natuurlijk nog meer bedankt als je hem ook deelt met je omgeving!Alvast hartelijk bedankt allemaal!

Dit is een herhaling van m'n blog, omdat er nu andere mensen online zijn dan toen ik hem de vorige keer plaatste. Mensen die hem dus al hebben ingevuld hoeven dat niet nog een keer te doen.

Van je buren moet je het hebben

0
0
Mijn buurman Jolink (dierenarts)
Kwam net vragen of ik zin had vanavond in een koud buffet, inplaats van warm eten
Zekers wel
voor de vierpoters is er ook het een en ander
dus vanavond naar de buren
lekker smikkelen

Ik ga alle vrouwen veroveren

Al bijna 4 jaar

0
0
lid van wmr En nog steeds naar mijn zin
Weliswaar de laatste tijd wat minder actief, maar hee een privé leven is ook wat waard
Als ik niet op WMR ben ben ik anders wel via een van deze dingen te vinden:

-Skyrama.nl
-Facebook
-Hyves
-MSN
-Youtube
-Twitter
-Netlog
-Mijn eigen site via Google
-123people.nl
-Schoolbank
-petities.nl
-funnygames.nl
-Freeworldgroup.com
-spellen.voor-iedereen.nl
-WieOWie.nl

Dus ja ik ben best druk bezig
Nog even aftellen tot de 18e

i are cute kitten

Browsing All 18691 Browse Latest View Live