Quantcast
Channel: WaarMaarRaar.nl - RSS-feed van alle WMR blogs
Browsing All 18691 Browse Latest View Live
Mark channel Not-Safe-For-Work? cancel confirm NSFW Votes: (0 votes)
Are you the publisher? Claim or contact us about this channel.
0

Het zeemeeuw management

Truste op = op

0
0


Een dag eerst zonnig en later wat bewolkt, voorbij
Een dag van markt, dierenweide en lekkere happies
nu veel wegvallingen ik stop ermee
FIJNE NACHT
BLIJF BLIJ
DENK AAN ONS

Weltrusten/Goedemorgen

Hoezo geen aanhangers?

Opa heeft geld nodig

Goedemorgen op zonnige zondag

0
0Goedemorgen op deze zondag, nog een week dan is het weer summer-time.
vandaag niks in de planning, gewoon genieten van de dag en alles om mij hene.
straks de kippies
vierpootjes hebben
en ik
KOFFIEFIJNE DAG
BLIJF BLIJ
DENK AAN ONS


honey honey..

0
0


bijen sterven uit..
"Bijen zijn een vitaal onderdeel van onze wereld.
Zo’n 60% van alle planten worden bestuifd door honingbijen!!!"
" Moderne bijenhouders hebben allerlei constructies voor bijenkorven bedacht die er allemaal op gericht zijn om mensen de mogelijkheid te geven om op ieder gewenst moment in het leven van de bijen in te grijpen. Ze verplaatsen ramen met honingraten van de ene naar de andere kant, verhuizen de korf van de ene naar de andere plek; dat zijn allemaal dingen die je beter niet kunt doen.
Bijen plaatsen hun raten zelf op heel precieze afstanden van elkaar, zorgen zelf voor een ventilatiesysteem en leveren slag met hun vijanden. Elke vorm van ingrijpen verstoort dit systeem; in plaats van zich bezig te houden met het verzamelen van honing en het voortbrengen van nieuwe bijen, zijn ze steeds bezig met het corrigeren van de gemaakte veranderingen.
In natuurlijke omstandigheden leven de bijen in holle boomstammen en zijn ze uitstekend in staat om voor zichzelf te zorgen. "bron
......
"De laatste jaren wordt het echter steeds meer duidelijk, dat met name de honingbij, het erg moeilijk heeft. Is het toeval dat het juist deze soort bij betreft? De mens in al haar wijsheid heeft in de laatste 100 jaar kans gezien de honingbijen op een dusdanige manier te exploiteren, dat er in bepaalde delen van de wereld van een wilde honingbij al bijna geen sprake meer is. Met het, door middel van teeltmethoden, selecteren van eigenschappen zoals zachtheid en zwermtraagheid van het volk, die alleen in het belang van de imker zijn, lijkt deze verworden tot een huisdier. Een honingbij zo lijkt het, niet langer gevormd door de natuur maar door de mens. bron


bovendien lijkt het me ook duidelijk, dat voor de bijen honing beter is voor hun gezondheid, dan 'suikerwater'

nav dit artikel


De kunst van het loslaten

0
0
De kunst van het loslaten
Er liepen eens een oude en een jonge Zen-monnik langs een weg. Op een gegeven moment kwamen ze bij een rivier, die ze moesten oversteken. Op de plek waar de weg en de rivier elkaar kruisten, stond een mooie jonge vrouw in een zijden kimono.

De vrouw vroeg of de monniken haar konden helpen bij het oversteken. De zoude Zen-monnik aarzelde geen moment, nam haar in zijn armen, droeg haar naar de overkant en zette haar daar neer.

Zwijgend vervolgden de monniken hun weg.

's Avonds laat toen ze onderdak hadden gevonden in een tempel kon de jonge monnik zich niet langer bedwingen en vroeg:

"Wij Zen-monnikenmogen ons tijdens onze training niet met vrouwen bemoeien, laat staan aanraken. Waarom heb jij dat dan toch gedaan?"

De oudere monnik antwoordde: "Ik heb de vrouw opgepakt, naar de overkant gedragen, haar daar neergezet en losgelaten. Jij draagt haar kennelijk nog steeds met je mee en hebt haar nog niet losgelaten."

Top 5 van: 22-03-2014

Fijne middag van leuke Opa

Eerlijk delen

0
0
Eerlijk delen
Er waren eens een leeuw, een ezel en een vos, die gezamenlijk op jacht gingen. Ze hadden succes en vingen een luipaard. De leeuw zei tegen de ezel: "Verdeel jij nu eerlijk de buit". En de ezel deelde scrupuleus nauwkeurig in drie gelijke delen, waarop de leeuw zo woedend werd, dat hij de ezel opat. Bleven over de leeuw en de vos. Zij gingen weer op jacht. Opnieuw hadden zij succes en 's avonds was er weer een luipaard gevangen. De leeuw zei tegen de vos: "Verdeel dat nu eens eerlijk".
De vos hield ??n oortje voor zich en de rest kwam aan de leeuw. Toen zei de leeuw: "jij hebt goede manieren, wie heeft je dat geleerd?" "De ezel", zei de vos.

WTF ze bestaan echt

Donder bliksem en hagel

0
0
Donder bliksem en hagel
Het is hier noodweer,
bij jullie ook??

Vraagje wat eten jullie

0
0
Opa eet:
zelfgemaakte pizza
met veel ansjovis, mosselen en garnalen
ijs toe
.
Vierpootjes eten:
rijst
groentes
veel vis
ijs toe
SMAKELIJK
:w:w:w

Fijne avond ech wel

Truste op = op

0
0


Een mooie rustige zondag, voorbij, met in de namiddag een fikse winterse bui
Was gezellig hier, graag tot morgen..
FIJNE NACHT
BLIJF BLIJ
DENK AAN ONS

Marokkaanse criminelen bestaan niet

0
0
Artikel van Chris Klomp

In Nederland leven Marokkanen. En criminelen. Sommige criminelen zijn van Marokkaanse afkomst. Maar wat hebben die twee eigenlijk met elkaar te maken?

Marokkaanse criminelen bestaan niet. There. I said it.

Horden deskundigen buigen zich dagelijks over de reden voor crimineel gedrag. In hun oordeel zit wel iets van een soort gezamenlijke deler. Mensen die misdrijven plegen zijn Bad (‘gewoon’ slecht), Mad (gestoord) of Sad (gevormd door de omstandigheden).

Helaas zijn we er daar nog niet mee. De drie ‘hoofdgroepen’ lopen meer dan eens door elkaar. Mensen met een stoornis hebben soms de omstandigheden niet mee. Of ontwikkelen een gebrekkig geweten juist door die stoornis of de slechte omstandigheden waarin ze leven. Geef een jongen met beperkte intellectuele capaciteiten een slechte opvoeding en weinig scholing en je hebt al snel een levensgroot probleem. Daar hoef je geen Marokkaan voor te zijn.

Die dynamiek kent geen etnische oorsprong. Een blanke jongen in een achterstandswijk in Leeuwarden kampt wat dat betreft met dezelfde problematiek als een Marokkaan in Amsterdam-West.

Maar goed. De cijfers. De gevangenissen in Nederland zitten toch vol Marokkanen? Nou, dat valt heel erg mee. Het cijfer schommelt zo rond de 5%. Op een schommelende gevangenispopulatie van rond de 10.000 hebben we het over ongeveer 500 stuks. Alleen al in Amsterdam wonen 70.000 Marokkanen. In Nederland ruim 360.000.

Is er dan niets aan de hand? Jawel. Marokkaanse jongens zijn oververtegenwoordigd als het gaat om de ruimere cijfers. Getallen die iets zeggen over vervolging, alternatieve straffen en arrestaties. Ongeveer de helft van de Marokkaanse jongens tussen de 16 en 23 jaar kwam ooit in aanraking met de politie. En dat is een probleem.

Maar ook hier zijn wel wat nuances te maken.

Misdaadcijfers zeggen niets als je de werkelijkheid er achter niet meeneemt. Zo mogen de Nederlandse jongeren zichzelf ook niet al te hard op de borst kloppen. Een kwart kwam in aanraking met de politie. Daar komt bij: jongeren met een sociale achterstand in dichtbevolkte stedelijke gebieden gaan consequent vaker in de fout. Uitgerekend de gebieden waar in verhouding meer Marokkanen wonen. Gecorrigeerd voor die elementen komt de groep ‘foute’ Marokkanen al een stuk dichter in de buurt van ‘foute’ Nederlanders.

Oké. Dan is het dus een ‘cultuur’ of ‘ras’probleem? De ‘aard’ van de Marokkanen? Als dat zo is, dan hebben we een probleem. Want hoe verklaren we dan het gegeven dat meisjes en ietsje oudere Marokkanen dan weer niet massaal opduiken in de misdaadstatistieken? En hoe kun je eigenlijk wijzen naar een specifieke cultuur als de Marokkaanse overlastjongeren waar we het over hebben in overwegende mate nog nooit een voet in Marokko hebben gezet? Als je geboren en opgegroeid bent in Amsterdam-West, welke cultuur neem je dan mee? Is dat dan de opvoeding van je ouders die niet massaal opduiken in de misdaadstatistieken?

Als rechtbankverslaggever duurde het voor mij niet lang om vast te stellen dat misdaad geen etnische oorzaak heeft. En geen kleur. Mensen plegen misdrijven omdat ze niet mee kunnen of willen komen in de maatschappij. Doelloos op straat hangen. Omdat ze verslaafd zijn aan middelen. Of niet de opleiding hebben om zelf legaal geld te kunnen maken.

En wat als we op die manier kijken naar Marokkanen?

Het percentage werkloze Marokkanen is ongeveer drie keer zo hoog als het percentage werkloze autochtonen. Marokkanen scoren bovendien rond de vier keer zo hoog als het gaat om lage inkomens. En met de opleiding is het al niet veel beter. Marokkanen komen opvallend vaak niet verder dan het basisonderwijs. Bijna vier keer zo vaak als autochtonen

Dat zijn duidelijke cijfers. Marokkanen zitten nog te veel in de bijstand of in de lage inkomens met veel te lage opleidingen. Hoe je het ook wendt of keert, ook in de ‘blanke’ criminaliteit is dit gegeven een zeer grote ‘stimulans’ voor grensoverschrijdend gedrag.

Marokkaanse jongeren die crimineel gedrag vertonen bestaan en ze doen het slechter dan autochtone jongeren. Dat is helaas een feit. Die problematiek kent echter heel veel oorzaken, zoals hierboven geschetst. De Marokkaanse afkomst is daar niet één van. De directe verbinding tussen ‘Marokkaans’ en ‘crimineel’ is niet te maken.

En dan heb ik nog een gegeven voor u. Nederland telt 2% Marokkanen. Als zij cijfermatig tot vier keer vaker in de problemen komen, dan kunnen ze procentueel gezien nooit voor meer dan tien procent van de problemen verantwoordelijk zijn. Dat laat ruim 90% voor de rest en de autochtone Nederlanders. En dat zijn wij.

Ik weet het. Dit is geen boodschap die je politiek kunt verkopen.

Maar het is wel waar.

Criminele Marokkanen bestaan. Maar Marokkaanse criminelen niet.

Nog even dit

0
0
Geluk bestaat uit drie dingen:
iets om van te houden,
iets om te doen
iets om op te hopen.

Weltrusten/Goedemorgen

Ja

Browsing All 18691 Browse Latest View Live